HEP Lifecode

ได้ออกแบบ รหัสตัวตน หรือ HEP Lifecode มาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ความเข้าใจในพลังสไตล์ตัวตนผลงานด้านแฟชั่น ด้วยภาษารหัสเดียวกัน ทั้งในการสอน และการให้บริการด้านแฟชั่น มาตั้งแต่ปี 1998 (20 กว่าปีมาแล้ว) และได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด HEP Lifecode จะประกอบด้วย 2 สุนทรียนิยาม คือ

 1. สุนทรียอักขระรหัสตัวตน:เป็นคำอธิบาย คำจำกัดความ สื่อพลังสไตล์ตัวตน
 2. สุนทรียรหัสภาพ : เป็นรูปภาพ สื่อให้เข้าใจสุนทรียอักขระรหัสตัวตน

ทั้ง 2 สุนทรียนิยามจะสื่อให้เข้าใจคำจำกัดความภาพรวม ของพลังสไตล์ตัวตนภาพลักษณ์
ของบุคคล สินค้า-บริการ และองค์กร ได้อย่างชัดเจน
HEP Lifecode จะมี 6 กลุ่มสุนทรียอักขระรหัส คือ

 1. Characters : A-B-C-D สุนทรียพลังตัวตนที่แท้จริง
 2. Looks : X-Y-Z สุนทรียภาพรวมศีรษะจรดเท้า
 3. Style Identities : BS-IF-TD-AG สุนทรียรูปลักษณ์ตัวตน
 4. Wardrobe Highlight : F-D-C-M  สุนทรียจุดเด่นหลักองค์ประกอบตัวตน
 5. Cored Occasions : W-ATW-SE-VO สุนทรียสภาวะการปรากฏกาย
 6. Style Focus : HM-CH-SB-AC-HW สุนทรียสมดุลองค์ประกอบสไตล์ตัวตน

HEP Lifecode จะเป็นเสมือนคัมภีร์รหัสแฟชั่นโหรา ที่ นำไป ใช้สร้าง 4 สุนทรีประโยชน์คือ

 1. เปลี่ยน-มิติใหม่การมองเห็นตัวเอง ด้วย 6 สุนทรียอักขระรหัส
 2. ค้นพบ-รู้จักตัวตนที่แท้จริง..ของคุณ ด้วย การถอดรหัสตัวตน
 3. ทดลอง-เติมเสน่ห์สไตล์ที่..ใช่คุณ ด้วย รหัสตัวตน ของคุณ
 4. เติมเต็มประสบการณ์-พลังเสน่ห์ตัวตน ให้ แตกต่างอย่างไร้กรอบ ด้วย รหัสตัวตน

สนใจต้องการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จาก HEP Lifecode หรือ รหัสตัวตน
เพื่อ “ถอดรหัสเติมเสน่ห์การแต่งกาย” ให้ ดูดีมีเสน่ห์ เหมาะสม กับ สไตล์ตัวตนที่ ใช่คุณ ?