Fashion HORA

แฟชั่นโหรา ศาสตร์แห่งการ”ถอดรหัสเติมเสน่ห์การแต่งกาย : The Art of HEP Esthetics’
Enlightened Metamorphosis” ภายใต้นิยามของ Fashion คือสุนทรียลักษณ์สไตล์ตัวตน
การแต่งกาย ด้วย เครื่องแต่งกาย ให้ ดูดีมีพลังเสน่ห์ เหมาะสมลงตัว กับ
ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละบุคคล Fashion HORA จะเติมเต็ม-ต่อแต้ม ศักยภาพของ Fashion People 3 กลุ่ม คือ

1. Fashion Product Builders : ผู้สร้าง-ผู้ขาย สินค้าแฟชั่น
จะทำให้การนำเสนอสินค้า ตรงกับสไตล์ตัวตนที่แท้ของลูกค้า และยอดขายดี

2. Fashion Customers : ผู้ซื้อ-ผู้ใช้ สินค้าแฟชั่น
จะทำให้เลือกซื้อสินค้า ได้ตรงกับสไตล์ตัวตนที่แท้จริงของตน อย่างมั่นใจ

3. Fashion Learners : ผู้สนใจอยากทำงานบริการลูกค้า ณ พื้นที่ขาย
จะทำให้ได้มีโอกาสทำงานด้วยรูปแบบของ สุนทรียอาชีพแฟชั่น

Fashion HORA มี 2 วิธีเรียนรู้หลัก ที่จะถือว่าเป็นทั้ง “มิติใหม่การมองเห็นตัวเอง”
และ “มิติใหม่แห่งสุนทรียอาชีพ” ของ Fashion People ทั้ง 3 กลุ่ม คือ

Enlighten The Real You : ถอดรหัส-รู้จักตัวตนที่แท้จริง..ของคุณ
Metamorphose Your Real Styles : เติมเสน่ห์สไตล์ที่..ใช่คุณ

Fashion HORA จะใช้”คัมภีร์รหัสแฟชั่นโหรา หรือ HEP Lifecode” เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการ และให้ความรู้ กับ Fashion People ทั้ง 3 กลุ่ม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Fashion HORA จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุนทรียลักษณ์สไตล์ตัวตน ให้กับ สินค้า-บริการแฟชั่น และการแต่งกายของลูกค้าทุกคน