Fashion Design

Taxila’s Fashion Design(Original since 1988)

หลักสูตร-ต้นตำรับ(เปิดสอนตั้งแต่ปี 2531)
เนื้อหาดั้งเดิมแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ใช้เวลาเรียนต่อเนื่อง 2 ปี คือ
ระดับ 1. เป็นพื้นฐานหัดให้คุณ Drawing เพราะสิ่งที่คิดนั้นไม่อาจถ่ายทอดด้วยคำพูดได้
ระดับ 2. สร้างสิ่งที่คุณคิดออกมา เป็นการสอนให้เข้าใจกระบวนการสร้างแพทเทิร์น
ระดับ 3. เมื่อออกแบบสวยเป็นชิ้นแล้ว ระดับนี้ต้องพากันสวย ออกแบบเป็นคอลเลคชั่น
มีแก่น มีสไตล์เป็น Corporate Identity และ Collection Design
*ถ้าคุณเรียนจบระดับ 3. แน่นอน คุณสามารถออกไปทำงานเป็นดีไซเนอร์
ในองค์กรบริษัทห้างร้านได้ แต่คุณจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีไซน์แก่ช่างตัดเย็บ
ได้ไหม? และงานดีไซน์ของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่า?
ระดับ 4. MTD.(Making-To-Design) เหมือนกับทำแปลนพิมพ์เขียวของสถาปนิก

เมื่อเข้าใจ แปลน คุณก็จะถ่ายทอดสั่งงานคนอื่นได้ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ระดับ 5. เรียนเรื่อง Fashion Merchandising คุณต้องไปสำรวจตลาด

สมมุติว่าตัวคุณจะเปิด กิจการอะไร เขียนโปรเจกต์ คำนวณต้นทุน การตั้งราคา ค่าใช้จ่าย มีทำเลสถานที่
ชัดเจน เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วย คนเรียนระดับนี้เริ่มมองธุรกิจเสื้อผ้าแล้ว
ระดับ 6. คนที่จะเติบโตได้ต้องมีเอกลักษณ์ ระดับสูงสุดสุดท้ายนี้ สอนให้ค้นหาตัวเอง
ความถนัด และความชัดเจน

ปัจจุบัน ได้นำเอาเฉพาะเนื้อหาระดับที่ 1. และ 3. มาเปิดสอนให้ผู้สนใจ
กลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้านการออกแบบเสื้อผ้า เพื่อนำไปเสริมอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
ช่างเสื้อ ขายผ้า ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อการให้บริการลูกค้า หรือปรับรูปแบบสินค้า
โดย แบ่งเนื้อหาเป็น 2 โปรแกรม ใช้เวลาเรียนรู้โปรแกรมละ 12 เต็มวันเรียน คือ
โปรแกรมที่ 1. พื้นฐานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe Design I)
เนื้อหาจะสอนให้เข้าใจและแยกประเภทสไตล์แฟชั่นได้ ด้วย HEP Lifecode สอนการสื่อ
ความเข้าใจเป็นรูปภาพและภาพวาด การจัดอารมณ์สไตล์คู่สีแฟชั่น

การเลือกแบบจากแฟชั่น ทั่วไปให้เหมาะสมกับลูกค้า การดัดแปลงผสมผสานแบบจากข้อมูลแฟชั่น หลากสไตล์ ให้
เหมาะสมกับลูกค้า และการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ ด้วยไอเดียส่วนตัว
**เมื่อเรียนจบโปรแกรมนี้ จะทดสอบข้อเขียน-ปฏิบัติ และนำเสนอตัวอย่างงานจริง 1 ชุด

โปรแกรมที่ 2.การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาตรฐานสากล(Wardrobe Design II)
เนื้อหาจะสอนให้เข้าใจการจัดรูปแบบสไตล์ตัวตนแฟชั่นมาตรฐานสากล การสื่อสาร
ความเข้าใจเป็นภาพวาดแบบฉับพลัน(Freehand Drawing) การจัดทำ Theme &
Style Concept สื่อเป็น Mood Boards การออกแบบต่อเนื่องเป็น Set เป็น Collection
และการทำใบสั่งงานช่าง กำหนดรายละเอียด เพื่อนำไปจัดหา จัดซื้อหรือจัดทำ เป็นชิ้น
งานจริงได้  ทุกชิ้นงานการออกแบบจะมีความสวยงาม ส่งเสริมสัมพันธ์กัน ไม่ขัดแย้งกัน
เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นต้นแบบสินค้าแฟชั่นได้
**เมื่อเรียนจบโปรแกรมนี้ จะทดสอบข้อเขียน-ปฏิบัติ และนำเสนอตัวอย่างเป็น
ชิ้นงานจริง 1 Collection
อัตราค่าเรียนรู้  โปรแกรมละ 29,400.-บาท(สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลาเรียน 09.30 – 17.00 น. จบภายใน 1 เดือน
เปิดรับสมัครเดือนละ 2 ครั้ง  
1. สมัครภายใน สัปดาห์ที่ 3 เริ่มเรียน สับดาห์แรกของเดือนถัดไป
2. สมัครภายใน สัปดาห์ที่ 1 เริ่มเรียน สัปดาห์ที่สามของเดือนที่สมัคร